Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Ul. Nowa

Ramowy plan dnia

Grupa Kangusie (dzieci 5, 6 -letnie)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Przedszkolu przy ul. Nowej 4 jest realizowana w godzinach od 8.30 do 13.30 

 

8.00-8.05

Zabiegi higieniczne w łazience.

8.30-9.00

Śniadanie - 8.10
Higiena ogólna jamy ustnej.
Ćwiczenia poranne

9.00-9.50

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno- wychowawczym i podstawą programową.

9.50-10.00

Drugie śniadanie -  9.50

Czynności higieniczne w łazience.

10.00-11.00

Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu, obserwacje przyrodnicze prowadzone na terenie wokół przedszkola.

W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali, zabawy i gry stolikowe oraz praca indywidualna- wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

11.00-12.00

Przygotowanie się do obiadu.

Obiad-11.15

Higiena ogólna i jamy ustnej.

Słuchanie literatury dziecięcej.

12.00-13.00

Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zabawy badawcze i obserwacje przyrodnicze. W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy w kącikach zainteresowań w sali oraz praca indywidualna-wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

13.00-14.00

Czynności higieniczne w łazience.

Podwieczorek-13.20

Higiena ogólna i jamy ustnej.

Słuchanie literatury dziecięcej.

14.00-15.15

Tworzenie różnorodnych sytuacji sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej.

Praca z dzieckiem zdolnym oraz praca indywidualna - wyrównawcza.

Zabawy dowolne w sali.

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, religia.

Zajęcia obowiązkowe: język angielski

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulegać modyfikacji.


Grupa Pingusie (dzieci 4,5,6,- letnie)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Przedszkolu przy ul. Nowej 4 jest realizowana w godzinach od 8.30 do 13.30 

Grupa od godz. 7.30 do godz. 15.00

7.30-8.00

Zabawy i zajęcia inicjowane przez dziecko.

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

8.00-9.00

Ćwiczenia poranne.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Śniadanie 8.50

Higiena ogólna jamy ustnej.

9.00-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno- wychowawczym i podstawą programową.

10.00-10.30

Drugie śniadanie 10.10

Czynności higieniczne w łazience.

10.30-11.30

Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu, obserwacje przyrodnicze prowadzone na terenie wokół przedszkola.

W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali, zabawy i gry stolikowe oraz praca indywidualna-wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

11.30-12.30

Przygotowanie się do obiadu.

Obiad 11.40

Higiena ogólna i jamy ustnej.

Odpoczynek, słuchanie literatury dziecięcej.

12.30-13.30

Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zabawy badawcze i obserwacje przyrodnicze. W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy w kącikach zainteresowań w sali oraz praca indywidualna-wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

13.30-14.30

Czynności higieniczne w łazience.

Podwieczorek 13.45

Higiena ogólna i jamy ustnej.

Słuchanie literatury dziecięcej.

14.30-15.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej.

Praca z dzieckiem zdolnym oraz praca indywidualna - wyrównawcza.

Zabawy dowolne w sali.

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, religia.

Zajęcia obowiązkowe: język angielski

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulegać modyfikacji.

 

Grupa Żabusie (dzieci  6- letnie)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Przedszkolu przy ul. Nowej 4 jest realizowana w godzinach od 8.30 do 13.30 

Grupa od godz. 6.00 do godz.16.15

6.00-8.00

Zabawy i zajęcia inicjowane przez dziecko.

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

8.00-9.00

Ćwiczenia poranne.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Śniadanie 8.30

Higiena ogólna jamy ustnej.

9.00-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno- wychowawczym i podstawą programową.

10.00-10.30

Drugie śniadanie 10.10

Czynności higieniczne w łazience.

10.30-11.45

Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu, obserwacje przyrodnicze prowadzone na terenie wokół przedszkola.

W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali, zabawy i gry stolikowe oraz praca indywidualna -wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

11.45-12.45

Przygotowanie się do obiadu.

Obiad 12.05

Higiena ogólna i jamy ustnej.

Odpoczynek, słuchanie literatury dziecięcej.

12.45-13.45

 

 

13.45-14.30

 

Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zabawy badawcze i obserwacje przyrodnicze. W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy w kącikach zainteresowań w sali oraz praca indywidualna-wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

Czynności higieniczne w łazience.

Podwieczorek 14.05

Higiena ogólna i jamy ustnej.

Słuchanie literatury dziecięcej.

14.30-16.15

Tworzenie różnorodnych sytuacji sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej.

Praca z dzieckiem zdolnym oraz praca indywidualna - wyrównawcza.

Zabawy dowolne w sali.

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, religia.

Zajęcia obowiązkowe: język angielski

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulegać modyfikacji.

 

Grupa Kaczusie (dzieci 5- letnie)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Przedszkolu przy ul. Nowej 4 jest realizowana w godzinach od 8.30 do 13.30

Grupa od godz.7.30 do godz.15.30

7.30-8.00

Zabawy i zajęcia inicjowane przez dziecko.

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

8.00-9.00

Ćwiczenia poranne.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Śniadanie 8.40

Higiena ogólna jamy ustnej.

9.00-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno- wychowawczym i podstawą programową.

10.00-10.20

Drugie śniadanie 10.00

Czynności higieniczne w łazience.

10.20-11.15

Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu, obserwacje przyrodnicze prowadzone na terenie wokół przedszkola.

W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali, zabawy i gry stolikowe oraz praca indywidualna- wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

11.15-12.15

Przygotowanie się do obiadu.

Obiad 11.30

Higiena ogólna i jamy ustnej.

Słuchanie literatury dziecięcej.

12.15-13.30

Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zabawy badawcze i obserwacje przyrodnicze. W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy w kącikach zainteresowań w sali oraz praca indywidualna-wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

13.30-14.30

Czynności higieniczne w łazience.

Podwieczorek 13.40

Higiena ogólna i jamy ustnej.

Słuchanie literatury dziecięcej.

14.30-15.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej.

15.00-15.30

Praca z dzieckiem zdolnym oraz praca indywidualna - wyrównawcza.

 

Zabawy dowolne w sali.

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, religia.

Zajęcia obowiązkowe: język angielski

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulegać modyfikacji.

 

Grupa Pandusie (dzieci 4,5 - letnie)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Przedszkolu przy ul. Nowej 4 jest realizowana w godzinach od 8.30 do 13.30

Grupa od godz.6.00 do godz.14.30

6.00-8.00

Zabawy i zajęcia inicjowane przez dziecko.

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

8.00-9.00

Ćwiczenia poranne.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Śniadanie 8.40

Higiena ogólna jamy ustnej.

9.00-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno- wychowawczym i podstawą programową (zajęcie drugie jest nieobowiązkowe dla dzieci młodszych, mogą się zająć zabawą przy stoliku).

10.00-10.30

Drugie śniadanie 10.00

Czynności higieniczne w łazience.

10.30-11.15

Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu, obserwacje przyrodnicze prowadzone na terenie wokół przedszkola.

W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali, zabawy i gry stolikowe oraz praca indywidualna- wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

11.15-12.15

Przygotowanie się do obiadu.

Obiad 11.30

Higiena ogólna i jamy ustnej.

Odpoczynek, słuchanie literatury dziecięcej.

12.15-13.00

Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zabawy badawcze i obserwacje przyrodnicze. W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy w kącikach zainteresowań w sali oraz praca indywidualna-wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym. 

13.00-13.50

Czynności higieniczne w łazience.

Podwieczorek 13.40

Higiena ogólna i jamy ustnej.

Słuchanie literatury dziecięcej.

13.50-14.30

Tworzenie różnorodnych sytuacji sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej.

 

Praca z dzieckiem zdolnym oraz praca indywidualna - wyrównawcza.

Zabawy dowolne w sali.

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, religia.

Zajęcia obowiązkowe: język angielski

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulegać modyfikacji.

 

Grupa Rybusie (dzieci 3,4- letnie)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Przedszkolu przy ul. Nowej 4 jest realizowana w godzinach od 8.30 do 13.30

Grupa od godz. 8.00 do godz.16.30

8.00-8.30

Zabawy i zajęcia inicjowane przez dziecko.

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

8.00-9.00

Ćwiczenia poranne.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Śniadanie 8.40

Higiena ogólna jamy ustnej.

9.00-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno- wychowawczym i podstawą programową ( zajęcie drugie jest nieobowiązkowe dla dzieci młodszych, mogą się zająć zabawą przy stoliku).

10.00-10.30

Drugie śniadanie 10.00

Czynności higieniczne w łazience.

10.30-11.15

Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu, obserwacje przyrodnicze prowadzone na terenie wokół przedszkola.

W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali, zabawy i gry stolikowe oraz praca indywidualna- wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

11.15-12.15

Przygotowanie się do obiadu.

Obiad 11.30

Higiena ogólna i jamy ustnej.

12.15-13.30

Leżakowanie-odpoczynek

Słuchanie literatury dziecięcej.

Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zabawy badawcze i obserwacje przyrodnicze. W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy w kącikach zainteresowań w sali oraz praca indywidualna-wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

13.30-14.00

Czynności higieniczne w łazience.

Podwieczorek 13.40

Higiena ogólna i jamy ustnej.

Słuchanie literatury dziecięcej.

14.00-16.30

Tworzenie różnorodnych sytuacji sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej i ruchowej.

Praca z dzieckiem zdolnym oraz praca indywidualna - wyrównawcza.

Zabawy dowolne w sali.

Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, religia.

Zajęcia obowiązkowe: język angielski

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulegać modyfikacji.