Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Ul. Nowa

Harmonogram zebrań z rodzicami 2023-2024


   Zał. nr 7.2 do Planu Pracy i Rozwoju Przedszkola      

                

Harmonogram zebrań z rodzicami wychowanków Przedszkola Samorządowego w Czempiniu na rok szkolny 2023/2024

     

 

Lp.

Tematyka zebrania

Termin zebrania

1.

Zebranie dla rodziców dzieci nowo przyjętych, zaproszenie do uczestnictwa w życiu przedszkola.

19.06. 2024

2.

Zebranie grupowe- organizacyjne przekazanie informacji dotyczących planów i kierunków pracy przedszkola, opłat, regulaminów zajęć dodatkowych, omówienie specyfiki procesu wychowawczo-dydaktycznego, podstawy programowej, ramowego rozkładu dnia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacji programu wychowawczego oraz programów pomocniczych, sprawy bieżące.

 13.09.2023

godz. 17:00

3.

Zebrania grupowe- podsumowujące pracę opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczną w I i II semestrze, sprawy bieżące.

31.01.2024

godz. 17:00

15.05..2024

godz. 17:00

4.

Zapoznanie  z informacją o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom.

24.04.2024

godz. 17:00

5.

Konsultacje i rozmowy indywidualne z rodzicami.

15.11.2023

godz. 17:00

24.04.2024

godz. 17:00

6.

Spotkania z rodzicami wynikające z inicjatywy nauczycieli, rodziców.

według potrzeb po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem