Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Ul. Nowa

Deklaracja dostęności

Deklaracja dostępności Przedszkola Samorządowego w Czempiniu

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole.czempin.pl

 • Data publikacji strony internetowej:2017-11-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2017-11-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-10-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Czempiniu
 • Adres: 64-020 Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 
 • E-mail: ug@czempin.pl
 • Telefon: (61) 28 26 703

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4, składa się z dwóch budynków i niezależnych osobnych wejść.

Nowa część przedszkola wyposażona została w podjazd do drzwi wejściowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejście tymi drzwiami umożliwia dostanie się do wszystkich pomieszczeń w nowej części budynku, na parter w starej części budynku można wjechać i zjechać platformą przyschodową.

W związku z tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp do sekretariatu przedszkola, stołówki, oraz do większości sal lekcyjnych.

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Sekretariacie który,

mieści się na piętrze starego budynku przedszkola. Pracownik Sekretariatu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy.

Każdy pracownik Przedszkola Samorządowego ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Budynek Przedszkola Samorządowego w Czempiniu oddział przy ul. Stare Borówko ½, wyposażony jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich od strony ul. Parkowej z tyłu budynku. W związku z tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają dostęp do kancelarii przedszkola, oraz sal lekcyjnych.

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Kancelarii która,

mieści się na parterze budynku przedszkola. Pracownik przedszkola przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy.

Każdy pracownik Przedszkola Samorządowego ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Oddział Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, mieszczący się w Starym Gołębinie 13/2 brak podjazdu do drzwi wejściowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście tymi drzwiami umożliwia dostanie się do wszystkich pomieszczeń.

Pracownik przedszkola przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy.

Każdy pracownik Przedszkola Samorządowego ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Oddział Przedszkola Samorządowego w Czempiniu mieszczący się w Jarogniewicach ul. Poznańska 4 brak podjazdu do drzwi wejściowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście tymi drzwiami umożliwia dostanie się do wszystkich pomieszczeń.

Pracownik przedszkola przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy.

Każdy pracownik Przedszkola Samorządowego ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.